Disclaimer

 

Inhoud
Hoewel Kaarten & Ko ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Kaarten & Ko niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Kaarten & Ko kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Kaarten & Ko accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Kaarten & Ko kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Kaarten & Ko geen invloed heeft. Kaarten & Ko kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Kaarten & Ko zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Kaarten & Ko zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaarten & Ko informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kaarten & Ko.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.