Disclaimer

 

Algemeen

Kaarten & Ko (KvK 73690775), verleent hierbij toegang tot de website www.kaartenenko.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Kaarten & Ko’ en derden zijn aangeleverd. ‘Kaarten & Ko’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

 Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Kaarten & Ko’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Kaarten & Ko’.