De geboorte van Kaarten & Ko

Iedere creatie heeft een oorsprong. Kaarten & Ko heeft zijn oorsprong in onze jarenlange samenwerking. Coaching, honden en natuur zijn daarbij altijd de basis geweest. 

Door de samenwerking ontstonden er materialen. Sommige materialen gebruikten we als we samenwerkten. Sommige materialen deelden we met elkaar. En soms vroegen we elkaar om hulp om mee te denken. 

We kwamen er achter hoe we elkaar aanvulden. In Kaarten & Ko komt dit tot uiting. 

 

Het ontstaan van Kaarten & Ko werd gevoed  

Onze coachklanten, studenten en leermeesters gaven onbewust input voor het ontstaan van Kaarten & Ko. Zonder voeding van buitenaf was deze geboorte nooit mogelijk geweest.

Coachklanten lieten ons keer op keer ervaren dat onze eenvoudige tools zoveel bijdragen aan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Studenten maakten kenbaar dat ze op zoek waren naar hulpmiddelen. Ze gaven aan op een eenvoudige manier snel verdieping en verbreding in hun vak te willen kunnen aanbrengen. 

Onze leermeesters brachten kennis en ervaring. Die namen we mee in ons werk.   

 

Kaarten & Ko stimuleert bewustwording en persoonlijke ontwikkeling     

We stimuleren mensen te investeren in persoonlijke ontwikkeling. Onze kaartensets, werkboeken en workshops bieden een eenvoudige en luchtige manier hiermee bezig te zijn. 

We stimuleren coaches tot verdieping en verbreding te komen in hun vak, hier leveren onze materialen en workshops een fijne, passende bijdrage aan.